Kustkyrkan Jävre

Församlingen

Kustkyrkan är en kristen församling som bildades 2003. Från starten har församlingen vuxit från 160 medlemmar då till 220 medlemmar idag.

Kustkyrkan bildades då EFS och Baptistförsamlingen i Jävre valde att lägga ner sina respektive församlingar för att tillsammans bilda en ny församling. Detta var en spännande process där vi grundligt fick samtala om vilka vi är, vilka vi vill vara och vart vi vill.

Läs gärna: Församlingsordning-och-stadgar-mars-2009(1)

Det viktigaste var dock att samlas kring grunden: vem vi tror på. I denna process fick en del saker dö bort från vårt gamla sätt att vara församling. Men det viktiga är att väldigt mycket nytt också fick födas i församlingsprocessen.

Kustkyrkan är idag ansluten till EFS och EFK men tillsammans har vi fått formulera vad som är viktigt, väsentligt och framför allt bibliskt att hålla fast vid för en församlingen i en tid som denna.

Kustkyrkan vill vara en levande och relevant församling och vi vill att Jesus och hans död på korset ska vara centrum i allt vad vi gör. Vi håller Guds ord högt och vi tror på det livslånga lärjungaskapet.

Gudstjänstlivet

Kustkyrkans gudstjänster präglas av ett rikt musikliv, lovsång, förbön och god tid för predikan. Lovsången har ett tydligt fokus av den enkla anledningen att Gud är värd vår lovsång. Han har gjort allt för oss – lovsången är vårt gensvar på detta.

Vi tror att gudstjänsten är viktig av två anledningar. Vi samlas först och främst för att ge Gud äran och göra tjänst inför honom. Det betyder att vi kommer till gudstjänsten inte främst för att få något – utan för att ge.

Under cirka två timmar ger vi till Gud vad han är värd och samtidigt ger vi till våra medmänniskor i form av uppmuntran, gemenskap och av de gåvor Anden utrustat oss med.

Samtidigt vill vi bli utrustade under gudstjänsten. Det betyder att vi genom sånger och predikan får ta emot tröst, undervisning, vägledning, utmaning och uppmuntran. Vi tycker att gudstjänsten får ta tid.

Vid varje gudstjänst ger vi också tillfälle för dig att få ta emot förbön. Det är en fantastiskt tillfälle att få ta emot ny styrka och vägledning av Gud.

Musiklivet

Kustkyrkan har ett rikt musikliv för alla åldrar. Har du en längtan efter att få sjunga i kör så finns det många alternativ.

Barnkören leds av Karin Skoog och Karin Rönnlund, barnkören övar måndagar mellan 18.00-18.45 i stora salen i Kustkyrkan. Barnkören sjunger sånger och uppträder några gånger per termin, bland annat på Kustkyrkans gudstjänster. För att vara med här ska du ha fyllt 6 år. Det är alltid en stor glädje att se hur kul barnen har när de träffas och sjunger ihop.

Är du lite äldre så finns manskören Lotsarna eller den blandade kören Ledljus.

Du är varmt välkommen på våra gudstjänster och vi är nyfikna på att lära känna just dig!