Ge en gåva

Vill du ge en gåva till Kustkyrkan?
Bankgiro: 5131-0555

Kustkyrkans swishnummer: 1235215496

300x300_Swish_140512_v4