Vi kan be för dig

Vill du ha hjälp att be för något? Skicka in ditt böneämne så ber för vi detta på kommande söndagsgudstjänst. Om du vill vara anonym, sätt ”anonym@anonym.se” som E-post och ”anonym” som namn.

Captcha:
3 + 11 =