Söndagsskolan

Barnen är inte bara vår framtid – de är också vårt nu.

Gud har en plan för alla barn och barnen är en stor välsignelse för församlingen. Därför är söndagsskolan i Kustkyrkan en av våra viktigaste samlingar. Alla barn som fyllt 4 år är välkomna med. Ofta finns det även aktiviteter för de mindre barnen.

Varje söndag samlas cirka 40 barn för att höra Guds ord, pyssla och umgås med varandra.

Nytt för Söndagsskolan är SKATTEN

”SKATTEN är ett fantastiskt material, inte minst för att det tar både barnet, evangeliet och ledarens roll på största allvar. Här finns en djup teologisk förankring i kombination med en längtan efter att förmedla det bästa som finns till barnen.

På Söndagsskolan är dina barn är i tryggt förvar och de lär sig lika mycket som du.