FRIDAY

Friday

 Vi har utvecklat ungdomsmötet så alla är välkomna

Konceptet kallas FRIDAY,

Känner du dig ung? – Välkommen

Tror du att du är för gammal? -Välkommen

Alla åldrar är välkomna.

#kustkyrkan

Kolla kalendern så du vet vilka fredagar som gäller.