23 januari – Susanna Christensen, Minnesdagen för Förintelsens offer

Inlagt den 16 januari, 2015

susanna_christensen

Susanna Christensen föddes 1933 i den ungerska staden Mako. När kriget kom närmare sattes Susannas familj i ett getto. Därifrån togs de på en lång transport, som via slavarbete slutade i Bergen-Belsen.

Kom och lyssna till hennes berättelse!

Fredag den 23 januari kl 19:00 på Kustkyrkan i Jävre.

FAKTA:
Den 27 januari 1945 befriades Auschwitz, ett av nazisternas största koncentrations och
förintelseläger. 50 år senare högtidlighölls minnet av Förintelsen för första gången
i Sverige. Sedan 1999 har den 27 januari varit en nationell minnesdag och från 2005 har FN
deklarerat dagen som en internationell minnesdag över Förintelsens offer