2017-01-07 – Vad är att leva ”av varje ord som utgår från Guds mun” – Anders Sjöberg

Inlagt den 8 januari, 2017